:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
پنجشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
:: English Section
P اخبار
P گزارش
● استعاره، معنا، هویت؛ سه عنصر یک ساختار متعالی

Bahram Hooshyar Yousefi بهرام هوشیار یوسفی فضا در مفهوم جامع خود شامل فضای ساخته شده، فضای ادراک شده و فضای بازنمایی شده است. برخی از متخصصان به تفکیک میان این ابعاد از فضا تاکید دارند اما ساحات یا ابعاد مختلف فضا با هم و با انسان پیوندی عمیق دارند به این معنا که در مراحل درک، تولید و بازنمایی فضا، ذهن انسان نقش فعالانه‌ای بازی می‌کند؛ وجود یا عدم وجود فضایی که صرفاً امتداد اجسام بوده، از ادراک کننده کاملاً مجزا باشد اصولاً مسئله مهمی نیست چرا که تمامی موارد مواجه با فضا در عمل وزنی از ذهنیت را دارد و این ذهنیت خود تحت تأثیر عوامل فرهنگی بوده، در میان افراد یک فرهنگ غالبا مشترک است [این معنا که ذهنیت افراد در بستر جامعه شکل گرفته است].

(ادامه)
● مکان ستیزی الگوی تهران در زندگی شهری

Houman Foroughmand Ar'abi هومن فروغمند اعرابیآن جهان شهریست پر بازار و کسب
تا نپنداری که کسب اینجاست حسب! ( مولوی)
جوامع در زمان و فضا پدید می آیند و تحول پیدا می کنند، این جوامع حاصل فعالیت خود را در فضا تبلور می دهند و مکان ها را می سازند، پس مطالعه جامعه بدون مطالعه مکان هایی که ساخته و تحول تاریخی مکان ها و جوامع معنای خاصی ندارد….

(ادامه)
● معماری تکاملی، معماری تکیه زده بر فرهنگ و تمدن... در گفتگو با مهران قارلقی

Negin Najjar Azali نگین نجار ازلیاین بار به گفتگو با معماری نشسته ام که قراین حکایت از گام نهادن او در مسیری صحیح به تعبیر معمارانه دارد؛ این روزها به شهادت حضور وی در عرصه های مختلف معماری، نام او بسیار شنیده میشود. و به اعتبار سوابقش بیش از نیز شنیده خواهد شد. نام او مهران قارلقی است. با چنته ای مملو از معماری و پژوهش. پس از ترک وطن، تحصیلات تکمیلی خود را در مدرسه عالی معماری AAلندن گذارند و بعد هم به مدت 4 سال در همین مدرسه به معماران جوان تر از خود مباحث تکنولوژی معماری را تدریس. در کنار این ها همکاری با شرکت نورمن فاستر را نیز در کارنامه حرفه ای خود جای داده است. سال 2011 شرکت خود را راه اندازی کرده با عنوان استدیو اینتگیرت [Studio Integrate]، تا به امروز در لندن مشغول فعالیت است. خودش میگوید هدفشان «وارد کردن معماری به زندگی مردم است و برای این کار نیز از خود همین مردم کمک میگیرند...».

(ادامه)
● تمثیل گون بودن تفكر ایرانی و قابلیت تبلور آن در یک معماری متعالی نگاهی روشمدار در بازتولید هویت

Bahram Hooshyar Yousefi بهرام هوشیار یوسفی اینچنین نیست كه همواره تحولات فضایی متاثر از تحول در عناصر فنآورانه شکل دهنده فضا بوده باشد؛ این تحولات هرچند به عنوان ابزار برای بیان معمارانه كارایی ماهوی خود را داشته اند ولی آنچه كه در این نوع نگاه فنآوری مدار همواره به فراموشی سپرده می شود، مهم ترین بخش كنش انسانی یعنی تفكر و اندیشه است.

(ادامه)
● درس های آموخته از یزد؛ شهرِ "نو" ی کهن

Negin Najjar Azali نگین نجار ازلی یکشنبه، 18 تیر ماه 1396، مصادف با 9 ژوئیه 2017، در چهل و یکمین اجلاس کمیته میرات جهانی یونسکو «شهر تاریخی یزد» به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی دنیا به ثبت رسید. موضوع ثبت جهانی یزد در این فهرست سال ها بود که از طرف ایران پیگیری میشد، لیکن به دلیل برخی دلایل و رعایت ضوابطی این امر بالاخره به تازگی محقق گردید. پیش تر از این آثاری از ایران در فهرست جهانی یونسکو قرار گرفته بودند، اما یزد اولین شهریست که کل آن به عنوان اثری تاریخی، فرهنگی ثبت میگردد. این اتفاق البته بدون حاشیه نیز نبوده؛ چه کمیته ایوکوموس نظرات مختلفی داشت اما عمده بحث ایکوموس با توجه به وسعت شهر، تعدد نقشه ها و تکمیل آن ها در مقاطع مختلف توسط ایران و ارسال گزارش ها و اطلاعات گسسته بود. اهمیت ثبت جهانی یزد ورای تمامی منافعی مادی و معنوی که در خود جای داده است از دو نکته نظر قابل بررسی است:

(ادامه)
● پاریسی که چهره اش را با مدرنیته تغییر داد...

Shabnam Golkarian شبنم گلکاریان همانطور که در قرن 19 ام با انقلاب صنعتی تمامی کشورها دچار تغییر و تحول شدند، پاریس نیز وارد این مسابقه نفس گیر شده و طرز فکر و زندگی مدرن را در خود تلفیق کرد. این تغییر و تحول چنانچه باعث پیشرفت و ارتقا شده است ولی در طراحی شهری و توسعه یافتن شهر خالی از عیب نیز نبوده است. تا اواخر قرن 17 ام پاریس دارای کوچه های تنگ و میدان های کوچکی که در آن ها بازارها و بازارچه ها دایر می شد، بود. در قرن 18 ام با قدرتی که امپراطور بدست آورد، چهره ی شهر دگرگون شد. مصادف با انقلاب صنعتی فرانسه در تاریخ 1840 - 1870 این دگرگونی به اوج خود رسید. در نتیجه در قرن 19 ام پاریس در کل اروپا به عنوان سرشناس ترین چهره ی جهان مدرن شناخته شد.

(ادامه)
● ضرورت توجه به مقوله رنگ در شهر

مهدی رضاییدر محیط شهری، رنگ را در همه جا میتوان دید. در بدنه و نمای ساختمان ها ،پوشش بام، کفسازی ها ،مبلمان شهری، فضای سبز ، خودروها و حتی آسمان شهر و نیز رنگ آمیزی لباس افراد که همگی نقش مهمی در تعیین چهره رنگی شهر دارند. برای مثال در جامعه ما رنگهای تیره و کدر، رنگهای غالب هستند که مسلماً شهرها را متفاوت از شهرهایی میکند که مردم آن تمایل به رنگآمیزی هایی تند وشاد دارند.

(ادامه)
● عدالت شهری، دیالکتیک پرسش و پاسخ به نیازها

Negin Najjar Azali نگین نجار ازلی یکی از ویژگی های مهم گادامر هنجارشکنی اش در برابر سنت های مالوف پیش از خود است... «روش، راه رسیدن به معنا و حقیقت نیست! هرگز نمیتوان با روش، به معنا و بطن حقیقت دست یافت. این تابویی که فقط محدودیت می آورد، به چپاول فهم ما پرداخته و ما را از آن واقعی حقیقت دور میسازد...». به عقیده گادامر روش، معنا را از زاویه دید خود کنکاش میکند، حال آنکه تفهّم، عمل سوژه در برابر ابژه، تا از این طریق بتوان به فهم درست و نهایی دست یافت. در اینجا رویکرد دیالکتیکی در برابر روش انگاشته شده و روش به عنوان مولفه ای که موضوع مطرح شده را مورد نظارت، هدایت و در مواردی حتی دستکاری خویش قرار میدهد مورد انتقاد است.

(ادامه)
P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری