سلام.نکاتی که جمع اوری کردين جالبه.ولی کاش ايده جديدی هم برای اينکار ميدادين تشکر

 ۹۰/۱۰/۲۲ در ساعت ۱۴:۲۶

حفظ مشخصات؟