بنده نسبت به اين خبر معترض هستم. چرا که طراحی خانه معماری و خانه موسيقی و خانه شعر و ... توسط یک معمار نام آشنا در پروژه باغ هنر واقع در اتوبان همت انجام شده و ساخت خانه شعر و خانه موسيقی در حال پايان بوده و طراحی خانه معماری به پايان رسيده و به زودی احداث آن کليد خواهد خورد.
اميدوارم به اين طرح موفق و عظيم توجه ويژه ای داشته باشيد و در انعکاس اخبار آن کوشا باشيد.
از زحمات بی دريغ شما سپاسگذارم.

 ۸۸/۱۲/۲۵ در ساعت ۰۸:۳۲

حفظ مشخصات؟