نوشتار بدی نبود اما زمانی یک نوشتار ارزش علمی می یابد که هر جا از گفته یک دیتای خاصی را ارایه می دهد حتما رفرنس داده شود اما کار شما فاقد چنین چیزی است.امید وارم این نکته را در نوشته های بعدی خود رعایت کنید.

 ۹۱/۳/۱۶ در ساعت ۰۲:۵۹

حفظ مشخصات؟