شما رفتی بی صدا نشستی اون ور،فقط داری غر می زنی!!خودت تا حالا چه کردی ؟!یک بی عرضه ای که فقط غر زدن بلده!!

 ۸۹/۸/۴ در ساعت ۱۲:۳۴

حفظ مشخصات؟