سلام
من مدتی هست که کاری شخصی با خانم شهلا زاهد دارم گویا سفر بودند اگر آمدند و از نظرایشان ایرادی ندارد آدرس ایمیل ایشان را داشته باشم تا موردم را با ایشان در میان بذارم.
باتشکر رویا

 ۸۷/۱۱/۲۱ در ساعت ۰۰:۱۹

حفظ مشخصات؟