سلام خانوم هدفی
امیدوارم که حال سرکار خوب باشه.
واقعا از مطالبتون بوی دلسوزی و داشتن دغدغه ی جامعه و احساسات ناسیونالیستی رو میشه فهمید.
من هم رشته ام معماریه و امیدوارم همگی دست توی دست همدیگه بتونیم مرهمی باشیم بر زخمهای بی شمار این جامعه ی بیمار.
خدانگهدار

 ۸۵/۷/۱۴ در ساعت ۲۲:۲۹

سلام لطفا اگر منبع خاصی در اين خصوص داريد معرفی می کنيد؟يا مقاله در باب نشانه شهری

 ۹۲/۸/۴ در ساعت ۱۶:۴۶

حفظ مشخصات؟